deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Aşinalık göstermek deyimi:

Aşinalık göstermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Tanışıklık gösterip ilgilenmek, tanıdığını belli etmek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.