deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ateşe tutmak deyimi:

Ateşe tutmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir yere ateşli silahlarla aralıksız mermi atmak.
"Zalim askerler zavallı köylüleri yaylım ateşine tuttular."

2. Bir şeyi ateşe yaklaştırmak.
"Elleri buz gibi olmuştu, on dakika kadar ellerini ateşe tuttular."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.