deyimlerimiz.com

Ateşe vermek deyimi:

Ateşe vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir yeri veya şeyi bilerek yakıp yok etmek, kasten yakmak, kundak sokmak.
"Borcunu alamadığı için, adamın arabasını ateşe vermiş."
"Göstericiler bazı iş yerlerini ateşe vermiş."

2. Aşırı ölçüde telâşlandırmak ve sıkıntıya düşürmek.
"Kızı bir saat gecikince ortalığı ateşe verdi."
"Ufak bir olayda insanları ateşe vermeye çok meraklısın."

3. Bir toplumu, bir ülkeyi savaşa sokarak veya kargaşa ve karışıklık yaratarak sıkıntı ve yıkıma uğratmak.
"Dış güçler yerli işbirlikçilerle anlaşarak ülkeyi ateşe verdiler."
"Dikkatli olalım, güzel ülkemizi ateşe vermeye çalışıyorlar."

4. Ateş içine sokmak.
"Son senedini şöminedeki ateşe verdi."
"İki odun parçasını daha ateşe verdi."
deyimlerimiz.com ekledi, 35 kez görüntülendi.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.