deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Aylak adam işidir deyimi:

Aylak adam işidir deyiminin anlamı ve açıklaması

"İşsiz güçsüz adama uygun bir iştir." anlamında kullanılan bir söz.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.