deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Banda almak deyimi:

Banda almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir sesi, ses cihazı ile bant üzerine kaydetmek.
"Telefon konuşmasını banda almış."
"Konuşmalarımız banda alınıyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.