deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Baş beyin bırakmamak deyimi:

Baş beyin bırakmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok konuşarak, gevezelik ederek karşısındakini çok yormak.
"Aman sakın gelmesin o, insanda baş beyin bırakmaz."
"Kapat şu televizyonu, bende baş beyin bırakmadı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.