deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Baş beyin kalmamak deyimi:

Baş beyin kalmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Gürültüden ya da çok konuşan birini dinlemekten kafası yorulmak.
2. Sıkıntı veren durumlar için çözüm aramaktan çok yorulup düşünme gücünü yitirecek duruma gelmek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.