deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Başına kakınç etmek deyimi:

Başına kakınç etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yapılan iyiliği yüzüne vurarak birisini üzmek, incitmek.
"Yaptığın iyiliği neden başına kakınç ediyorsun?"
"Üç kuruş verdin, üç gün geçmeden başına kakıç ediyorsun."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.