deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bir ayak evvel deyimi:

Bir ayak evvel deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok çabuk, bir an önce, ivedi olarak.
"Bu iş, bir ayak evvel yapılacak bir iştir."
"Bir ayak evvel babama haber vermeliyiz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.