deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bir çatı altında deyimi:

Bir çatı altında deyiminin anlamı ve açıklaması

Aynı yapı, kurum, kuruluş vb. içinde.
"Bütün kulüpler bir çatı altında toplanmış."
"Bir çatı altında yaşamış insanlar, birbirini iyi tanırlar."
"Seninle asla bir çatı altında olamayacağımızı düşünüyorum."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.