deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Birisinin borusunu öttürmek deyimi:

Birisinin borusunu öttürmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çıkar sağladığı kişiden yana olmak, onu savunmak, o kişinin davasını gütmek.
"O, yıllardan beri Tophane kabadayılarının borusunu öttürür."
"Suçlu da olsa patronunun borusunu öttürmekten vazgeçmiyor."
"Televizyon kanalları güçlünün borusunu öttürmeye devam ediyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.