deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Boşnak güzeli deyimi:

Boşnak güzeli deyiminin anlamı ve açıklaması

Sarı saçlı, al yanaklı, ablak yüzlü güzel.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.