deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Bütün dikkatini vermek deyimi:

Bütün dikkatini vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Tüm dikkatini bir şey üzerinde toplamak.
"Öğretmen ders anlatırken bütün dikkatini vermeye çalış."
"İş yaparken bütün dikkatini işine ver."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.