deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Büyük abdest yapmak deyimi:

Büyük abdest yapmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Tuvalete veya uygun bir yere dışkı (kaka) yapmak.
"Çocuğu, büyük abdest yapmaya götürüyorum."
"Büyük abdest yapmam lazım, ben tuvalete gidiyorum."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.