deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Canını bir yere dar atmak deyimi:

Canını bir yere dar atmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir tehlikeden güçlükle kurtularak bir yere sığınmak.
"Köpek kovalayınca canımı eve dar attım."
"Beni dövmeye kalktı, canımı okula dar attım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.