deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Çivi sürmek deyimi:

Çivi sürmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işin olmasında engel, güçlük çıkarmak.
"Kardeşin ödev yapıyor, çivi sürmeden duramıyorsun."
"Bizim işimize kimin çivi sürdüğünü araştırıyorum."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.