deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Davul çalsan işitmez deyimi:

Davul çalsan işitmez deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Uykusu ağır olan kimseler için söylenir.
"O şimdi kim bilir hangi rüyalarda, davul çalsan işitmez."

2.Bir kimsenin çalışırken başka hiçbir şeyle ilgilenmediğini belirtmek için de kullanılır.
"Masal okumaya o kadar dalmış ki davul çalsan işitmez."

3. Sağır.
"Kulaklarından rahatsız, davul çalsan işitmez."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.