deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Dert sahibi etmek deyimi:

Dert sahibi etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Sıkıntılı duruma düşürmek, üzüntü verecek bir sorun yaşatmak.
"Konuşup kimseyi dert sahibi etmek istemem."
"Bu evde dert sahibi etmediğin kimse kalmadı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.