deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Dikişini almak deyimi:

Dikişini almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Dikilmiş yaranın ipliklerini kesip çıkarmak.
"Yarın hastaneye dikişini aldırmaya gidecek."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.