deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Dizginini çekmek deyimi:

Dizginini çekmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Birinin aşırı davranışlarına engel olmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.