deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Elinde olsa deyimi:

Elinde olsa deyiminin anlamı ve açıklaması

İmkanı ve fırsatı olsa, yapabilse.
"Elinde olsa bizi de kapı dışarı eder."
"Maddi durumu bozuk, elinde olsa en iyisini alırdı."
"Elimde olsa tüm sahilleri halka açık yapardım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.