deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Erkeğin kıllısı hazreti ayıdan deyimi:

Erkeğin kıllısı hazreti ayıdan deyiminin anlamı ve açıklaması

Kıllı erkekleri ayıya benzeterek aşağılamak için söylenir.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.