deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Erkekliğine yedirememek deyimi:

Erkekliğine yedirememek deyiminin anlamı ve açıklaması

Mertliğe, yiğitliğe yakıştıramamak.
"Erkekliğine yediremedeği için arkadaşı da gelmiş."
"Onun kapısına gidip ricada bulunmayı erkekliğine yediremedi."
"Yaptığı ikiyüzlülüğü bir türlü erkekliğine yediremiyordu."
"Gelip kadından özür dilemeyi erkekliğine yediremiyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.