deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Evli evinde, köylü köyünde deyimi:

Evli evinde, köylü köyünde deyiminin anlamı ve açıklaması

Herkes kendi yerinde yurdunda.
"Bu havada evli evinde, köylü köyünde olmalı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.