deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Fiske fiske olmak deyimi:

Fiske fiske olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kabarcıklar oluşmak.
"Süte alerjisinden, çocuğun elleri fiske fiske oldu."
"Bu yoğurt fiske fiske olmuş, ekşimiş herhalde."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.