deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Galip gelmek deyimi:

Galip gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yenmek, üstün gelmek.
"Takım bu hafta da galip gelemedi."
"Galip gelmek için, her hileye başvuruyorlar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.