deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gıcık almak deyimi:

Gıcık almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir davranışa veya bir kimseye sürekli sinirlenmek.
"Randevu saatine saygı göstermeyen insanlardan gıcık alıyorum."
"Açgözlü insanlardan çok gıcık alıyorum."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.