deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Göçerkonar yaşamak deyimi:

Göçerkonar yaşamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Göçebe bir hayat sürmek, yerleşik bir hayat düzeni kurmamak, konargöçer olmak.
"Benim atalarım göçerkonar yaşarlarmış."
"Bu kasabada çakılı kalmaktansa, göçerkonar yaşamayı tercih ederdim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.