deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Göl ayağı deyimi:

Göl ayağı deyiminin anlamı ve açıklaması

Göl suyunun artanını başka bir yere akıtan çay.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.