deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Görmemezliğe gelmek deyimi:

Görmemezliğe gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Görmemiş gibi davranmak.
"Görmemezliğe gelip yanından geçtim."
"İki gündür beni görmemezliğe geliyorsun, bir sorun mu var?"
"Bu kadar sorunu görmemezliğe gelemem."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.