deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Göz kırpmadan deyimi:

Göz kırpmadan deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Hiç duraksayıp çekinmeden.
"Göz kırpmadan, cebindeki tüm parayı verdi."
"Vatan için, göz kırpmadan can veririz."
"O sahneyi, göz kırpmadan izledim."

2. Acımadan, merhamet etmeden.
"Esirleri göz kırpmadan kurşuna dizdiler."
"Masum insanlara, göz kırpmadan iftira atar oldular."
"İnsafsızlar, sivil insanlara göz kırpmadan ateş edebiliyorlar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.