deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gözle görülür, elle tutulur hâle gelmek deyimi:

Gözle görülür, elle tutulur hâle gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok açık bir biçimde görülmek, herkes tarafından bilinmek.
"Rüşvet, adam kayırma, gözle görülür, elle tutulur hâle gelmişti."
"İki ay sonra inşaat, gözle görülür, elle tutulur hâle geldi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.