deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Haber sızdırmamak deyimi:

Haber sızdırmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Gizli kalması, saklı tutulması gereken bir bilgiyi ilgisiz kişilerin öğrenmesine izin vermemek.
"Bu olayla ilgili haber sızdırmamaya özen gösteriyoruz."
"Toplantıyla ilgili haber sızdırmamak için önlemleri alın."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.