deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hacı sandığımızın haçı koynunda çıktı deyimi:

Hacı sandığımızın haçı koynunda çıktı deyiminin anlamı ve açıklaması

İyi zannettiğimiz kişinin gerçek kimliğini gizlediği, kötü bir kimse olduğu anlaşıldı.
"Bugün hacı sandığımızın haçı koynunda çıktı, Hasan dost değil düşmanmış."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.