deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Haddini zorlamak deyimi:

Haddini zorlamak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. En son noktaya kadar çaba göstermek.
"Haddimizi zorlasak, en fazla beş yüz bin lira çıkarırız."

2. Bütün gücünü en son noktaya kadar kullanmak.
"Haddini zorlasan da onu yerinden oynatamazsın."
"Soruyu çözemezsin, boşa haddini zorlama."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.