deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hâline bakmamak deyimi:

Hâline bakmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendisinin ne durumda olduğunu düşünmeden gücünü aşan işlere kalkışmak.
"Hâline bakmadan, kocaman valizi taşımaya kalkışıyor."
"Adamın hâline bakmadan işi buyuruyorsun.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.