deyimlerimiz.com

Hece vezni deyimi:

Hece vezni deyiminin anlamı ve açıklaması

Belirli sayıdaki hece kümelerine dayanan nazım ölçüsü.
deyimlerimiz.com ekledi, 150 kez görüntülendi.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.