deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İşitmezlikten gelmek deyimi:

İşitmezlikten gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

İşitmemiş, duymamış gibi davranmak, aldırmamak, işitmezliğe getirmek.
"İşitmezlikten gelip benim isteklerimi yazmadı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.