deyimlerimiz.com

Kabak birinin başına patlamak deyimi:

Kabak birinin başına patlamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birçok kimsenin ilgili olduğu olaydan yalnızca bir kimse zararlı çıkmak; beklenmediği hâlde, bir işin zararlı sonucuna katlanmak.
"Hepsi işin içinden sıyrılınca, kabak benim başıma patladı."
"Öğretmen onu fark edince, kabak onun başına patladı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.