deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kabuk gibi deyimi:

Kabuk gibi deyiminin anlamı ve açıklaması

Sağlam ve sert kumaş.
"Kabuk gibi malzemeden yapılmış balıkçılık kıyafetleri vardı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.