deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kafası sersem sepet olmak deyimi:

Kafası sersem sepet olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Gürültü ve uğultudan zihni yorulmuş olmak.
"Sürekli makinenin başındayım, kafam sersem sepet oldu."
"Şu trafikten gürültüsünden kafam sersem sepet oluyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.