deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kafasını ezmek deyimi:

Kafasını ezmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Zararlı olabilecek bir hareketi, bir durumu başlangıçta yok etmek, etkisiz duruma getirmek.
"En kısa zamanda bu isyancıların kafasını ezmek lazım."
"Sizin kafanızı çok önceden ezmek lazımdı ama merhamet ettik."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.