deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kahkahayı salıvermek deyimi:

Kahkahayı salıvermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendini tutamayıp yüksek sesle gülmek
"Filmin o sahnesinde tüm salon kahkahayı salıverdi."
"Telefonuna bakıyor, ara sıra kahkahayı salıveriyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.