deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Karşısına geçmek deyimi:

Karşısına geçmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Karşı düşünceye katılmak.
"İkna olduktan sonra doğal olarak karşısına geçti."

2. Karşı partiye, gruba gitmek.
"Vekili olduğu partinin karşısına geçmesi hoş karşılanmadı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.