deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kedi enciğini gezdirir gibi deyimi:

Kedi enciğini gezdirir gibi deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyi elinden düşürmeyen, bir nesneye özel bir zaafı olan kimselerle alay etmek için kullanılır.
"Kedi enciğini gezdirir gibi şu çantasını yanından ayırmıyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.