deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kehanette bulunmak deyimi:

Kehanette bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunmak. Kâhinlik etmek.
"Maçı kolay kazanacaklar, bunun için kehanette bulunmaya gerek yok."
"Sınava kesin kazanacak deyip, kehanette bulunmak doğru olmaz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.