deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Keyfine gitmek deyimi:

Keyfine gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Hoşça vakit geçirmeye gitmek.

2. Bir yere hâkim olarak dolaşmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.