deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kıç üstü düşmek deyimi:

Kıç üstü düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Kıçı yere gelecek şekilde düşmek.
"Dün voleybol oynarken, kıç üstü düştüm."

2. Yenilmek, umduğunu elde edememek.
"Bu oyunda da, kıç üstü düşmekten kurtulamadı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.