deyimlerimiz.com

Kös dinlemiş deyimi:

Kös dinlemiş deyiminin anlamı ve açıklaması

Olur olmaz şeylere aldırış etmeyecek kadar görmüş geçirmiş olan.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.