deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kozlarını paylaşmak deyimi:

Kozlarını paylaşmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İki taraf arasındaki anlaşmazlığı zora başvurarak, üstün olan güce dayandırarak çözümlemek, sona erdirmek.
"İlk fırsatta seninle kozlarımızı paylaşacağız."
"Kozlarını paylaşmak için fırsat bekliyorlar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.